Jo tenia una barqueta

last modified 2011-01-05 09:31
Jo tenia una barqueta

Els ports són un element clau per controlar la pressió nàutica.

A les aigües costaneres hi ha un cert revol. Al port de Maó, el Poder Portuari (l'Autoritat es guanya o es perd) està sota investigació, però ja anuncia que volen destinar Cala Figuera a posar-hi iots de luxe. A Ciutadella, hi ha baralles per repartir-se el pastís del port una vegada que el dic de Son Blanc sigui operatiu. I s'acaba d'adjudicar la redacció del pla d'ordenació del port de Fornells.

Això està passant mentre es redacta l'esperat Pla Insular de la Costa, que serà la primera iniciativa que pretén ordenar l'ús nàutic del nostre litoral aplicant-hi una visió insular de conjunt. Fins ara, les ordenacions realitzades sempre es duien a terme de manera segmentada, sense tenir en compte el que s'estava fent al costat. En una illa de les dimensions de Menorca, aquesta dinàmica no té sentit.

I després d'uns anys de reivindicacions de vàries associacions ciutadanes (sota el lema Jo dic PIC), la majoria d'empreses nàutiques han vist que els que demanen que no es facin grans intervencions a la costa no estan en contra de l'economia local, sinó ben al contrari. El tarannà més dialogant d'alguns representants i les concessions de grans trossos del port de Maó a companyies de fora (Trapsa, Ocibar) han ajudat a obrir els ulls.

Els grans projectes són per les grans empreses, però una ordenació racional, feta amb mesura i de manera progressiva, no és prou esca per als taurons econòmics. Per contra, acaba sent el pa i la sal per les empreses d'aquí.

La Demarcació de Costes combrega amb la idea de visió de conjunt. Està per veure com es comportaran els diferents responsables dels ports. Però el PIC de Menorca ha començat a caminar i així sabem, per exemple, que l'any passat hi havia unes 5.000 barques en el litoral menorquí al mes d'agost.

No és estrany idò que algunes cales "verges" apareguin replenes d'embarcacions. Res que veure amb l'anunci de la cervesa. Allà on no hi ha boies, les barques envaeixen la zona dels banyistes. Però si es posen boies, el paisatge perd part de l'encant. En alguns indrets hi ha queixes d'olors d'aigües residuals, o de combustible... Com sempre, tot és més complicat del que sembla.

Una de les qüestions més complexes serà, precisament, decidir quantes embarcacions més s'han de fomentar. Aquí entraran en joc els interessos turístics, els de les empreses nàutiques, i els dels usuaris (de terra i de mar). Però al final, és un debat bastant similar a la urbanització de costa. La massificació és dolenta pel turisme, encara que alguns hi guanyin. Per tant, cal decidir quina estratègia turística volem aplicar.

Alguns diran que cal aprofitar la demanda, però també hi hauria demanda per urbanitzar Macarella i hem decidit no fer-ho. En algun lloc cal posar els límits que separen l'interès general dels interessos corporatius. És més realista que la nàutica menorquina s'especialitzi en donar serveis als clients que en pretendre vendre barques sense aturall.

La nàutica necessita millorar moltes qüestions, com els punts d'abastiment de combustible, de gas o d'aigua. Com la recollida de fems i el buidat d'aigües negres (ho incorporaran d'una vegada tots els ports?). Com el control d'olis, pintures patents i altres tòxics a les zones de manteniment. Com l'eliminació de morts il·legals i l'ordenació amb sistemes desmuntables durant l'hivern.

Però no ens convé gens pretendre incrementar substancialment el nombre d'amarraments. Totes les barques surten del port a l'estiu i acaben davant les cales i platges. I per trobar un litoral saturat, no fa falta l'esforç de venir a Menorca.

Tant de bo que el 2011 ens ajudi a consensuar on tenim el far per no perdre el rumb. 

Problema de fons

Posted by Anonymous User at 2011-01-05 11:06
Em sembla que el problema de fons és que no es té clar què volem. Es com el que passa a Maó: com no hi ha una idea de com volem la nostra ciutat, tot va com va i no hi ha un desenvolupament ordenat ni coherent.
Per prendre aquestes decisiona, cal una bona dosi de coratge. La pregunta és: són prou valents els nostres polítics per fer-ho?
El temps ho dirà.
Joana

Perquè les barquetes?

Posted by Anonymous User at 2011-01-05 12:59
Igual que a les carreteres hi ha masses cotxes a l'estiu, al mar hi ha masses barques. Però si hem de ésser coherents no és el mateix un yacht que una barqueta. Les embarcacions més petites al rem o a la vela són equivalent a les bicis a terra ferma, és a dir, sostenibles. Per tant, amb això vull dir que no haurien de pagar justos per pecadors. I apesar d'això, sembla que el PIC ha començat per les més petites tequines, llauts i bots de vorera pròpies de la cultura i tradicció menorquina.
Menorquí

Problema de fons

Posted by Anonymous User at 2011-01-06 10:40
M'ha agradat la vostra opinió, Joana.

També crec que els polítics han de governar, i aixó vol dir, "fer coses" i "prendre decisions", malgrat siguin, a voltes, poc populars. Però abans de fer-ho, crec que cal explicar d'una manera clara i sense embuts el que és vol fer, i el per qué. Avui hi ha molts mitjants per fer arribar la informació a tothom, i per que hi hagi el debat d'idees de la que en surti la que "el polític" cregui la millor, però després.........fer-ho !

Repeteixo, gracies, "Joana"

El PIC afavoreix les embarcacions petites

Posted by gobmenorca at 2011-01-05 16:07
Estem d'acord en que les barquetes al rem i a la vela no són el problema. Però cal reconèixer que la majoria d'embarcacions que roden per l'illa no van ni al rem ni a la vela. Si fos així, no caldria rallar d'un Pla Insular de la Costa.

L'enfocament que s'està donant al PIC és precisament afavorir les embarcacions que no són grans, que solen ser les de la població local. Les darreres concessions que s'havien donat a ports i cales quedaven en mans d'empreses, que augmentaven molt el preu i acabaven desplaçant les barques petites a llocs no ordenats.

El PIC vol donar un gir a aquesta dinàmica. El plantejament és que el Consell Insular demana les concessions i després les cedeix a entitats sense ànim de lucre (associacions de vesins o d'usuaris). De manera que s'ordenin de manera lògica les instal·lacions, es legalitzin i surtin a un preu assequible.

En les ordenacions des Grau i Canutells, tot i que hi ha intervencions que es poden millorar, no hi ha hagut desplaçament per tema de preus. Vàries barques petites han quedat fora perquè no tenien papers.

El tema meś calent és on es posen els límits al creixement nàutic. Si superam determinada capacitat de càrrega, començarem a veure el medi litoral degradat. I si massificam les embarcacions, noltros mateixos estarem empobrint l'oferta turística de l'illa. Aquest és el repte, i per resoldre'l no serveix dir que el problema són els altres.Embarcacións antigues

Posted by Anonymous User at 2011-01-09 20:53
Estic d'acord en que s'ha arribat a un punt en que qüasi totes les activitats humanes que impliquin el medi ambient i els seus recursos naturals s'han de regular degut a factors demogràfics i socials, i també degut al turisme.
El que crec és que s'hauria de contempla la tradició i la història marítima de menorca, i protegir així les embarcacions més tradicionals i antigues. Pensava en el cas de "s'altre banda" des port de Maó o el port de sa Nitja. El fet és que hi ha embarcacions que duen més de cinquanta anys a les voreres i ja formen part del paisatje litoral, i per tant, crec que tenen dret a seguir-hi estant.
Menorquí

ampliación de puertos

Posted by Anonymous User at 2011-01-10 15:31
La nueva Ley de puertos aspira a dotar de una mayor eficiencia a los puertos, convertirlos en un sector estratégico de la economía nacional, la competitividad del sistema productivo estará condicionada por la eficiencia de sus puertos. La presión del dique y su próximo transito de mercancías es solo el principio de lo que nos espera en Menorca. Como no luchemos todos juntos en dar alternativas para nuestra economía sin destrozar nuestra costa y en que el PIC sea una realidad nos espera un futuro de “amarrazo” y “cementazo” muy gris.
Sebastian.