La gestió de l'aigua, denunciada davant la Comissió Europea

last modified 2009-11-04 09:59
La gestió de l'aigua, denunciada davant la Comissió Europea

Les fonts de l'illa s'eixuguen degut a la baixada dels aqüífers.

El GOB ha enviat un informe a la Comissió Europea sobre els presumptes incompliments de la gestió de l'aigua a Menorca. L'esborrany del nou Pla Hidrològic de Balears, que ha de marcar la política d'aigües en els pròxims anys, contradiu, a judici del GOB, nombroses obligacions de la Directiva europea Marc de l'Aigua.

L'incompliment de terminis, els subterfugis per dilatar les decisions, les enormes desviacions amb les dades de consums, el perill de contaminació amb substàncies especialment perilloses, les grans deficiències en la política de preus, o les inversions públiques que poden agreujar l'estat dels aqüífers, són els punts principals d'aquest informe que s'ha remès al grup europeu que fa el seguiment de la implantació de la Directiva de l'aigua en els nous Plans Hidrològics.

El GOB creu que la gestió que estan fent les administracions públiques en relació a la problemàtica de l'aigua no està a l'alçada. Tant la baixada progressiva dels aqüífers com la contaminació creixent per nitrats s'han denunciat repetidament durant anys. I mentre la versió oficial negava els problemes, la realitat s'ha acabat imposant.

I encara a dia d'avui, en que bona part dels ciutadans han d'anar a comprar aigua en garrafes, La política irresponsable segueix en marxa:

  • s'anuncien inversions públiques que malmetran encara més els aqüífers (com les desnitrificadores de Sant Climent i Es Castell).
  • es poden veure durant tot l'estiu recs a ple sol.
  • es fa populisme oferint aigua per regar procedent de la depuradora sud de Ciutadella que no compleix els requisits ambientals exigits.
  • es posen pegues a l'aprofitament d'aigües pluvials.
  • s'anuncien més subvencions públiques per al regadiu.
  • i es redacta un Pla Hidrològic que sembla més una fugida cap endavant i que pretén incomplir de manera flagrant la normativa europea.

 

El GOB ha dedicat dos anys intensos a parlar amb totes les administracions implicades, oferint informacions i propostes per reconduir l'actual situació negativa. S'han aconseguit més bones paraules que fets reals. La Directiva Marc de l'Aigua és una gran oportunitat per acabar amb aquesta situació i per això l'entitat ha decidit buscar el suport de la Comissió Europea, a la qual mantindrà a partir d'ara informada dels avanços i retrocessos que es donin en política d'aigua.