Les no-subvencions al GOB

last modified 2010-06-04 14:54
Les no-subvencions al GOB

Activitat d'educació ambiental

[Carta d'opinió]

El GOB, igual que la majoria d'entitats socials, no reconeix en el terme "subvenció" uns doblers a fons perdut, només pel fet d'existir. Avui, les organitzacions anomenades del tercer sector, presentem les nostres iniciatives a convocatòries obertes, licitem en concursos de concurrència competitiva i desenvolupam projectes conjuntament amb l'administració. I els nostres comptes són auditats, primer a nivell privat i després a nivell públic.

Únicament un 1% del doblers públics que va rebre el GOB l'any 2009 anaven destinats al manteniment de l'entitat, com a suport als seus objectius, de manera genèrica, degut a una convocatòria d'ajudes a la que també hi tenen accés altres entitats sense ànim de lucre. Gairebé la totalitat dels ingressos públics i la majoria dels ingressos privats que rep l'entitat van destinats a projectes finalistes.

La relació de les ONGs amb l'administració és avui equiparable a la relació que aquesta té amb el món de l'empresa. Ningú no parla de subvenció de l'administració a Ferrovial (a pesar de que el sobrecost del dic de Ciutadella a vegades ho sembla), o ningú suggeriria un retall de les subvencions a les empreses de bijuteria si es vol referir a una reducció del suport econòmic de les administracions a la fira de SEBIME. Parlem de reduir l'aportació pública a tal o qual projecte o iniciativa. Parlem de contingut. Parlem de prioritats.

El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, amb 259 animals atesos l'any passat; el Servei d'Educació Ambiental, amb una oferta escolar que ha arribat a més de 5.650 fillets i filletes el curs que ara acaba; els 1.600 visitants del muntatge expositiu sobre bolets; l'excursió mensual del programa A Peu per Menorca, amb una mitjana d'assistència que supera els 150 participants per excursió; la instal·lació de plaques solars als llocs en custòdia del territori, són algunes de les accions i resultats de les activitats que reben suport de l'administració i d'empreses privades. Això no són subvencions al GOB, sinó patrocinis que fan que aquests projectes puguin ser una realitat palpable.

Les administracions públiques no subvencionen al GOB, ajuden a que aquests projectes necessaris puguin tirar endavant, i basta seguir el nostre web per veure que açò no condiciona per res la nostra opinió.

El funcionament bàsic del GOB i la seva independència de qualsevol pressió política o econòmica, estan garantits per la base social (més de 1.200 socis a Menorca) i les seves activitats pròpies. No es pot doblegar la voluntat del GOB a partir de convenis o ajuts. Això ho saben bé els que ho han intentat en el passat i ho comproven cada dia els que segueixen de prop l'activitat que es du a terme.

Així mateix, l'estructura interna de l'entitat, amb grups de treball, comissió executiva, comissió permanent, junta directiva, celebració de congressos i assemblea, ofereixen totes les garanties de transparència i d'orientació cap als objectius de l'associació. Un sistema que  aniria molt bé a aquells que repetidament llencen missatges que pretenen degradar la imatge del GOB. Ja ho diuen en castellà: "cree el ladrón que todos son de su condición".

 

Base social

Posted by Anonymous User at 2010-06-04 16:06
Estaria be augmentar el nombre de socis.