Autoritat Portuària versus PTI

last modified 2010-06-04 12:06
Autoritat Portuària versus PTI

La carretera, creuant la zona protegida.

El GOB estudiarà un Recurs contra la nova carretera que està programant Autoritat Portuària per connectar el moll comercial amb la carretera de La Mola.

En opinió de l'entitat, l'obra dissenyada té tot l'aspecte de ser frontalment contrària al Pla Territorial Insular (PTI). Un exemple més del deslligam que Autoritat Portuària acostuma a mostrar amb la realitat de l'illa.

El traçat que ha tret a concurs aquest organisme (BOE de 13/03/10) no es correspon ni amb el previst al PTI de 2003 ni amb la modificació duita a terme en 2006 (BOIB de 27/07/06).

El GOB ha qualificat aquesta obra com a Cicatriu en el port de Maó, perquè el seu disseny augmentarà significativament l'impacte paisatgístic que es veurà des de la ciutat, en haver-se plantejat en sentit nord-sud, en tost de l'orientació noroest-sud que tenia inicialment.

L'actuació preveu afectar una Àrea Natural d'Interès Territorial, quan el PTI prohibeix taxativament l'obertura de noves carreteres sobre aquest tipus de terreny. I en qualsevol cas, el Pla Territorial estableix, al seu article 20, l'obligació d'analitzar totes les alternatives possibles, optar per la de manco impacte, i incorporar un pla detallat de restauració paisatgística.

Cap d'aquests requeriments semblen haver-se observat. Per incomplir, s'incompleixen fins i tot les directrius del Pla de Carreteres, actualment a exposició pública. Aquest instrument, amb molt bon criteri, estableix que les noves vies que travessin espais d'interès paisatgístic o mediambiental, s'han d'integrar el màxim possible, especialment en quant al seu traçat, que haurà de seguir els contorns naturals i haurà d'evitar al màxim els desmunts, terraplens o talussos molt inclinats.

Idò just ben al contrari del que es pretén fer a la vorera nord. El disseny que s'ha fet d'aquesta carretera creuarà zones protegides, no segueix per res els contorns naturals, i implicarà importants desmunts i terraplens.

No és comprensible que aquest projecte hagi pogut tenir informes favorables, com s'ha dit públicament. Per aquests motius, el GOB exercirà el dret de consulta de l'expedient i és molt probable que presenti un Recurs contra l'obra projectada.

El GOB considera urgent una estratègia conjunta de les institucions menorquines per forçar a Autoritat Portuària a obrir el seu punt de mira. El port de Maó té un pes específic massa gran com per ser gestionat per una institució que es nega a mirar més enllà del seu estricte espai de competència.

ÀNIMS!

Posted by Anonymous User at 2010-06-04 12:19
Doncs em sembla adient que es demani una revisió/consulta de tal document-s. Allò que no és congruent és que segons quins organismes es creguin amb autoritat (valga'm la redundància) de fer amb les lleis el que més els convengui. Sens dubte les lleis estàn fetes per a quells que estàn desinformats per que n'hi ha d'altres que tenen un poder d'evasió de deures que és flipant!
Les lleis estàn per a alguna cosa, trob jo! Però fer les coses enganant o dient veritats a mitges o mira perque ets tu...Segur que el trasfons de la cosa surt una paraula molt poderosa: DOBLERS!

+ Ànims!!

Posted by Anonymous User at 2010-06-04 12:58
Sort tenim del GOB. Unió de les institucions menorquines Ja!!!