Creixement excessiu en el Pla General d'Alaior

last modified 2008-06-04 12:50

El GOB ha presentat al·legacions al PGOU d'Alaior. Els creixements urbanístics que inclou el Pla semblen clarament excessius. Sumant les tres grans zones de sòls residencials, més les dues de sòl industrial, es preveu afectar un total de 547.000 m2, que equival a un 55 % de la taca de terreny que tot el nucli urbà d'Alaior ocupa en aquests moments.

Alaior fa una previsió de creixement de 3.291 places residencials i de 2.679 places hoteleres. A la pràctica, això significa apostar perquè el terme municipal pugui albergar devers un 50 % més que la població que ara acull. El GOB creu que no es justifica aquesta enorme perspectiva i que hi haurà sèries dificultats per garantir la disponibilitat de recursos hídrics de qualitat per a tanta gent.

A les al·legacions presentades, es demana que no es compti només com a creixement les noves zones urbanes que el nou Pla marca, sinó que també es computin les capacitats que ja albergava el Pla vigent i que mai s'han arribat a executar. Usant aquest subterfugi, l'equip de govern planteja, de fet, una perspectiva de creixement molt més gran que la que el PTI permet.

Pel que fa als terrenys industrials, l'actual polígon creixeria en 230.000 m2, però a més hi ha una nova zona industrial, d'uns 50.000 m2, separada i sense lògica territorial, a l'altra banda de la carretera, en un cas clar d'urbanisme a  la carta que desdiu la seriositat d'un planejament municipal. El GOB demana que el creixement industrial es recondueixi tot cap a la part nord de la carretera. Així mateix, s'ha demanat que la previsió d'usos d'aquests espais es restringeixin exclusivament als industrials, a fi d'evitar els enormes efectes de mobilitat rodada que acaba provocant la ubicació d'usos comercials o d'equipaments a la perifèria de la ciutat.

Tal i com es va fer amb el PGOU de Maó, l'entitat ha proposat que s'apliquin quotes màximes de creixement anual en el casc urbà i que la normativa incorpori l'obligació de construcció de cisternes per aigües pluvials a tots els nous edificis i a les rehabilitacions integrals que es facin.