El compromís pendent del Sr. Antich amb Menorca

last modified 2009-12-03 12:22
El compromís pendent del Sr. Antich amb Menorca

El parc solar de Binissafúller compleix els requisits ambientals recomanats pel Consell

El divendres passat va ser inaugurat el parc solar de Binisafúller. Un bon moment per recordar al govern del senyor Antich que encara no s'han retornat les competències als Consells insulars en matèria de sòl rústec. Des del GOB volem recordar que l'acurada adaptació al terreny d'aquesta instal·lació solar, i la seva alta reversibilitat, respon a la predisposició dels promotors a tenir en consideració les recomanacions plantejades des del Consell Insular de Menorca.

Després de les eleccions del 2007, els partits del Pacte de Govern van signar i fer públic el document anomenat "Acord per a l'estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears". Un document de compromisos on, entre d'altres coses, contemplava la "Supressió de l'article 16 de la llei 25/2006 de mesures tributàries i administratives, que modifica la llei de sòl rústic de les Illes Balears".

Aquesta darrera modificació havia estat aprovada per l'anterior govern utilitzant, de manera poc transparent, la llei d'acompanyament de pressupostos publicada gairebé el darrer dia de l'any, el 30 de desembre de 2006. Un segrest de les competències del consells insulars que, entre d'altres mesures, possibilitava l'autorització del Govern als projectes eòlics de Son Bruc i Ruma sense necessitat de tenir en consideració l'opinió del Consell i dels ajuntaments implicats.

Aquest fet va aixecar l'alarma entre la població menorquina, que es va mobilitzar durant les eleccions demanant el pronunciament dels candidats respecte a aquest cas. La resposta va ser el compromís esmentat anteriorment.

Però aquesta promesa a dia d'avui encara no s'ha complert. Encara es manté la decisió presa per l'anterior equip de govern fa gairebé tres anys, que permet que els pactes als que Menorca arribi en matèria d'implantació a l'illa de energies alternatives, puguin ser paper mullat. Un compromís del govern Antich amb els ciutadans de Menorca que pensam molt fàcil de complir si realment hi ha voluntat de fer-ho.