Prioritzar les inversions en carreteres

last modified 2011-08-03 12:02
Prioritzar les inversions en carreteres

Comparativa de les dimensions de cada tipologia d'intervenció.

El GOB creu que s'hauria de prioritzar l'ampliació de vorals en el tram Ciutadella-Ferreries abans que fer carrils d'avançament entre Maó i Alaior. El motiu bàsic és la seguretat. Actualment la carretera general no té punts negres, i no n'hauríem de crear de nous.

La carretera general sovint és tractada com una mateixa infraestructura, però en realitat la intensitat d'ús que suporta es comporta de manera molt diferent en funció dels trams. La zona més freqüentada tot l'any és el tram entre Maó i Alaior. La part central no registra puntes importants. I en el tram que va entre Ferreries i Ciutadella, es registra intensitat a mig matí durant l'estiu.

En els darrers anys, el nombre de vehicles privats va disminuint, tant per mor de la crisi com del major ús de transport públic. I des que el dic de Son Blanc ha començat a operar, s'hi afegeix un cert tràfic de camions de Ciutadella cap a Maó.

Actualment, no hi ha punts que registrin accidents repetits a la carretera. El principal perill que es detecta apareix quan la velocitat baixa de manera significativa, perquè provoca la pèrdua de la calma d'alguns conductors, que duen a terme avançaments forçats i perillosos. Tal fet pot passar fàcilment quan s'incorpora a la carretera general algun vehicle especialment lent, com ara un tractor o un vehicle de poca cilindrada. En tal cas, la presència de carrils per a vehicles lents suposa un gran alleugeriment per als conductors, però l'orografia de l'illa limita aquestes possibilitats.

La part central (Alaior-Ferreries), essent la manco freqüentada, és la que es troba més dotada de carrils d'avançament (sentit Mercadal-Alaior i sentit Mercadal-Ferreries). També hi ha carril d'avançament en el sentit Ferreries-Ciutadella (costa nova) i ara se n'està construint un de nou en el sentit Ciutadella-Ferreries, enganxat a la variant.

En base a les freqüentacions vistes, les prioritats d'actuació s'haurien de plantejar en el tram Maó-Alaior (en ambdós sentits) i en el tram Ferreries-Ciutadella en el sentit oest-est. Però entre Maó i Alaior el terreny és força planer. I entre Ciutadella i Ferreries només mostra una rampa pronunciada just abans d'arribar a Ferreries, on ara s'està construint la variant, quan ja s'han recorregut quasi bé 13 Kms des de Ciutadella.

En opinió del GOB, els carrils d'avançament previstos entre Maó i Alaior es situen a zones de costa poc pronunciada i d'extensió curta. Això provocaria que els avançaments es fessin a molta velocitat, la qual cosa augmentaria la perillositat de la carretera, en tost de disminuir-la. El GOB ha mantingut aquesta opinió durant tota la tramitació del Pla de Carreteres. El PP també compartia aquest punt de vista. Potser el PP ho feia per motius polítics (per reivindicar així el desdoblament). Però el GOB ho feia per temes de seguretat i manté la mateixa opinió.

La proposta del GOB és prioritzar l'ampliació de vorals (arcén), que permetin decantar-hi els vehicles especialment lents a la vegada que actuen com a carrils de desacceleració i incorporació per als accessos laterals. S'haurien de fer entre Maó i Alaior (en els dos sentits) i entre Ciutadella i Ferreries (en el sentit oest-est). És una mesura factible, econòmica, útil, i compatible amb els actuals valors paisatgístics de la carretera.

El GOB segueix considerant la proposta de desdoblament com una agressió inconciliable amb la funció de principal mirador de l'illa que té la carretera general. I des del punt de vista econòmic s'avalua com una despesa enorme, injustificada i immoral pels temps que corren.

L'any 2006, el GOB va elaborar un document d'anàlisi i propostes sobre la carretera general. Encara que algunes de les propostes que incloïa ja s'han executat (creuer del camí del Pilar, variant de Ferreries), segueix essent una bona eina per entendre les possibilitats d'intervenció que permetin que la via doni un servei adequat, al temps que mantengui els seus valors paisatgístics, un actiu molt important per la indústria turística i per la qualitat de vida dels residents. S'espera poder analitzar els seus continguts en una propera trobada amb el Conseller Alejandre.

carretera

Posted by Anonymous User at 2011-08-03 12:17
Hem sembla adecuat aquest plantejament del gob,no entenc com tantes vegades els polítics s'entregan amb fruició en mega-projectes,algú ho enten?

carretera

Posted by Anonymous User at 2011-08-03 12:24
Quan no entenguis el que passa amb els polítics es que alguna cosa inconfessable hi ha pel mig.