L'ús sostenible del litoral; una assignatura pendent

last modified 2010-11-02 12:48
L'ús sostenible del litoral; una assignatura pendent

Es Grau, una de les zones que s'està reordenant

Amb aquest títol arrencarà la tercera conferència del curs de Política Territorial organitzat pel GOB Menorca i la Universitat de les Illes Balears que tindrà lloc aquest dijous 4 de novembre a les 20:00 hores al Molí del Rei, seu del GOB Menorca.

En aquesta xerrada s’exposarà el règim aplicable als espais litorals de Menorca, posant l’atenció en la necessitat de gestionar i ordenar les activitats que poden amenaçar la integritat del seus valors ambientals i paisatgístics, així com els conflictes que es produeixen entre els diferents usos ciutadans, principalment el bany i la navegació esportiva i d’esbarjo. Ens trobem davant un tema de rellevant interès i actualitat, davant el protagonisme que té actualment el litoral en diverses actuacions de caràcter públic, com la nova partió dels béns de domini públic marítim-terrestre dels diferents termes municipals aprovada recentment pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, la formulació pel mateix Ministeri del document “Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa”, amb participació del Consell Insular de Menorca i dels ajuntaments de l’illa, l’elaboració del Pla Insular de Costa (PIC) o les actuacions d’ordenació as Canutells i as Grau, sense oblidar l’exposició recent sobre les casetes de vorera.

La conferència serà impartida pel Dr. Ferran Pons Cànovas, professor titular de Dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està realitzant precisament un treball d’investigació sobre el litoral públic de Menorca.