Bones festes... ecològiques

last modified 2011-09-02 11:44
Bones festes... ecològiques

La festa de carrer de l'any passat va ser molt animada

Amb motiu de les festes de Maó, us convidam a fer-nos una visita el proper dilluns 5 de setembre al Molí del Rei (Camí es Castell, 53), de 19 a 21h. Us oferirem un petit tast i beguda, mentre dura la festa de carrer, amb músics, majorettes, capgrossos, gegants i alegria.

I ja que esteim de festes, demà dissabte ens trobareu al carrer Nou de Maó amb el tenderol. Entre d'altres coses, hi podreu adquirir gots ecològics per substituir els de plàstic, que tant contaminants resulten.

Bones festes a tothom!

Gots de plàstic

Posted by Anonymous User at 2011-09-03 10:52
Sa campanya des gots ecològics per acabar amb es problemàtics gots de plàstic que s'empren durant ses festes a Menorca sembla que ha estat un fracàs, ja que a totes ses festes segueixen imperant es gots de plàstic que, per altra banda, són regalats, moltes vegades, per part de ses companyies de refrescos i begudes.

S'ha plantejat mai, per part del GOB, arribar a finançar es 100% des gots ecològics? Repartint-los a tots es bars des pobles de s'illa? S'inversió hauria de ser important, però després d'uns quants anys de ser regalats, açò ja faria que es creàs consciència i en es futur segur que no els importaria pagar-los.

Ja fa molts d'anys que s'estan malbaratant doblers i esforços en aquest sentit sense resultats esperançadors, trob que aquesta proposta (a part de donar molta més promoció i bona imatge al gob) tallaria es problema d'arrel!

També es podrien finançar en part posant anuncis en es gots des mateixos bars o comerços de s'illa que hi estessin interessats...