L'aeroclub i els incendis forestals

last modified 2010-09-02 13:18
L'aeroclub i els incendis forestals

Les avionetes de l'aeroclub són un bon sistema per controlar incendis.

El GOB demana suport institucional per a l'Aeroclub i assessorament jurídic per poder continuar amb la vigilància contra incendis.

La col·laboració que ha vingut prestant l'Aeroclub de Maó en la prevenció d'incendis ha estat molt positiva en els darrers anys. Aconseguir la implicació d'una entitat ciutadana en tasques d'interès col·lectiu és una passa endavant que no s'hauria de perdre.

Una associació d'empreses, que no està representada a Menorca, va denunciar que aquesta vigilància contra incendis que feia l'Aeroclub en conveni amb el Consell Insular era competència deslleial. I el Ministeri de Foment ha anunciat una sanció important per aquests motius.

Davant aquests fets, des del GOB es demana suport institucional a l'Aeroclub i assessorament jurídic per poder, primer fer front a l'expedient sancionador obert, i després mantenir les tasques de vigilància, amb la fórmula legal que resulti més adient.

La prioritat social en aquest cas ha de ser la prevenció d'incendis, i està clar que l'aportació que pot fer l'Aeroclub en aquest sentit, amb la participació dels diferents pilots que en formen part en una entitat sense ànim de lucre, resulta més eficaç i més eficient que la contractació d'una empresa privada.

No s'han de lesionar els drets de ningú, però tampoc s'ha de deixar d'actuar amb l'objectiu de primar els interessos generals.

La sanció a s'Aeroclub

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 15:08
Malauradament es un tema complicat doncs l'associació que va presentar la denuncia no coneix -ni li importa- les peculiaritats de la vida a Menorca i els lligams entre els menorquins. El que nosaltres veiem com una col.laboració exemplar, una implicació ciutadana i un compromís dels menoquins amb la seva terra, des de fòra es veu com "competència" deslleal i com intrusió professional. Una vergonya, però es així. Ojalà es pugui arranjar el problema i llavors caldrà plantejar-ho de manera diferent.

Sanció a s'Aeroclub

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 15:56
El tema es tant complicat -o no- com es vulgui fer; la feina voluntària d'unes persones no pot esser ignorada -i menys penalitzada- per l'Administració. Per les mateixes raons, els voluntaris de la Creu Roja podrien esser sancionats per intrusisme. No existeix competència deslleial i intrusió professional quan no es cobren honoraris. El Ministeri de Foment ha actuat malament i no ha tingut en compte tots el factors del cas, demostrant una ignorància i una falta de sensibilitat supina, especialment a l'hora de quantificar la sanció.

intrumissions des d'Ancha es Castilla

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 16:39
Si des de s'Estat no s'entenen ses nostres peculiaritats, què punyetes hi pintam noltros dins d'aquest Estat?

L'aeroclub

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 17:32
És una llàstima que des del mateix Ministeri de Foment es tiri pedres sobre la seva pròpia teulada, ja que la simbiosi entre la entitat social i el consell insular ens beneficia a tots, estiguem o no a Menorca, doncs un incendi ens perjudica a tots. El que trobo més trist és que es sancioni una tasca que es fa en benefici públic, i més d'aquesta manera tan desmesurada, que òbviament posa en una situació difícil l'aeroclub.

Va gross!!

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 18:39
Vos inmagineu que una entitat social neteji una paltja i una empresa de neteja ho denunci..... i guanyi el judici .... VA GROSS

SANCIÓ A L'AEROCLUB ??????

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 19:12
Només puc dir que em sembla increïble que una tasca feta de forma voluntària i en benefici de tots pugui ser sancionada. Si com diu el comentari anterior no ho entenen, potser seria hora que "algú" (els polítics a qui correspongui) ho expliquin i ens deixin als menorquins seguir cuidant i defensant el nostre territori.

voleu dir que l'aeroclub no cobrava????

Posted by Anonymous User at 2010-09-02 21:13
jo vaig llegir que cobrava més de 150.000 euros, i amb això, es van pintar i arreclar la pista per tal que els formula 1 no ens deixessin en pau durants una temporada.... de voluntaris res de res!!!!

Voluntariat

Posted by Anonymous User at 2010-09-03 10:43

Tal vegada es Consell Insular es va equivocar amb sa manera de col·laborar.
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/accion-social/documentos/legislacion_Baleares.pdf

Cobrava Menorca

Posted by Anonymous User at 2010-09-03 23:30
L'aeroclub no va cobrar ni un duro. El Consell es va fer càrrec de reasfaltar la pista, que no és propietat de l'aeroclub, sinó que és una infraestructura pública a disposició de tothom, fins i tot de les empreses denunciants.
Els vols els pagaven a mitges els pilots que els feien i l'aeroclub. La Fòrmula 1 va servir per pagar el forat econòmic que havien deixat aquests vols.

AEROCLUB

Posted by Anonymous User at 2010-09-06 12:26
Som un pilot de s'aeroclub, es alucinant lo de la sanció, sencillament no ho entenc,per sa gent que no ho sap, s'asfaltat de sa pista es va fer perque estèia molt deteriorada, era cuestió de seguretat, durant es cuatre anys del conveni que es và firmar amb es Consell, s'aeroclub no nomes no cobraba un centim, sino qué es pilots pagabam una part des vol per sofragar part des cost de s'hora de vol, axi que ja veis quin negoci feia s'aeroclub.