El Govern Balear amaga els expedients sobre aigua

last modified 2009-06-04 13:31
El Govern Balear amaga els expedients sobre aigua

Caldria preguntar-se la causa d'aquest secretisme

Només es poden consultar a Palma. Els expedients de noves extraccions d'aigua de Menorca surten a exposició pública però no s'exposen a Menorca. Si algú els vol veure, ha d'agafar l'avió i desplaçar-se fins a Palma.

Aquesta és la nova política del Departament de Recursos Hídrics, que recupera tristes èpoques de manca de transparència institucional. Expedients molt importants per l'efecte que poden tenir sobre les reserves hídriques, no es permeten consultar a l'illa que afectaran. A l'època que Internet permet eliminar fronteres, és molt sospitós que es vulgui amagar la informació sobre l'aigua.

L'anunci que ha destapat l'alarma és la pretensió d'atorgar 50.000 m3 per a nous regadius a la zona de Ciutadella, l'aqüífer que es troba en més mal estat de l'illa per excés d'extraccions.

50.000 m3 són 50 milions de litres d'aigua. És la quantitat d'aigua que es necessita per abastir, durant tot un mes, les poblacions de Ferreries i Es Migjorn juntes. Però quan el GOB ha volgut consultar (en el termini oficial d'exposició al públic) les característiques i les justificacions del cas, la resposta és que s'ha d'anar a Palma.

Igualment ha succeït en altres anuncis publicats al Butlletí Oficial de les Illes Balears per noves concessions d'aigua a Es Castell (el poble més afectat per nitrats) o Alaior. Només s'exposen a Palma.

El GOB presentarà al·legacions demanant que els expedients es puguin consultar a Menorca i es dirigirà als grups polítics amb representació parlamentària perquè prenguin iniciatives per solucionar aquest despropòsit. Cal recordar que els partits que ara es troben al Govern són els que van crear aquell slogan que diu "Quatre illes, un país, cap frontera".