Adopta un pas de bestiar

last modified 2008-05-05 14:46
El GOB convida a la població a adoptar passos de bestiar. L'entitat ecologista vol conscienciar al públic en general i a la població rural en particular, pagesos i propietaris, sobre el greu problema que suposa per a la petita fauna silvestre aquesta sistema d'impedir que el bestiar es mogui lliurement d'una tanca a una altra per un camí sense barreres. El GOB agraeix la col·laboració d'aquelles persones que habitualment passegen pel camp i han agafat la costum de mirar a l'interior d'aquestes trampes per alliberar algun animaló que hi hagi caigut dins, d'una mort segura.

Avui dia els passos canadencs, que coneixem com a passos de bestiar, estan distribuïts per tota l'illa i són un element visual que tenim ben assumit. Però no tothom sap que en el seu interior es pot estar desenvolupant una lluita per la supervivència. Desgraciadament, comencen a arribar a la seu del GOB, i al nombre de telèfon del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, molts avisos d'aquesta dramàtica situació.

Un eriçó atrapat dins un pas de bestiar

Les espècies més freqüentment afectades són els eriçons (Athelerix algirus) i les tortugues de terra (Testudo hermanni), animals que normalment poden sortir dels forats gràcies a la seva capacitat de trepar o d'excavar, però que no ho aconsegueixen dins d'aquests passos.

El GOB convida a les persones que passegen pel camp a fixar-se en l'interior dels passos de bestiar, o bé a adoptar-ne un en particular, i revisar-lo periòdicament. Aquesta col·laboració ciutadana permetrà disminuir al màxim la mortalitat de fauna silvestre. Per altra banda, convida a pagesos i propietaris a intentar corregir o remodelar l'estructura dels passos per tal d'afavorir la sortida de l'animal que pugui caure-hi dins.