Senyors d'AGRAME: Parlem del rec amb aigües depurades

last modified 2009-04-02 13:53
Senyors d'AGRAME: Parlem del rec amb aigües depurades

La depuradora sud de Ciutadella produeix una aigua molt salada

Ens contesta el President d'AGRAME dient que està d'acord amb que només s'ha de regar de vespre. No ens diu quants socis té la seva entitat, però clarifica que la seva crítica al GOB venia principalment perquè hem demanat que el Pla Hidrològic restringeixi el rec amb aigües depurades només a les zones turístiques de costa. I afirma que això és llevar l'aigua als pagesos.

"El GOB pretende quitar el agua al campo", diu rotundament el senyor de Olives. Però una organització agrària com AGRAME hauria de saber que la depuradora sud de Ciutadella, la que ara es vol emprar per fomentar el regadiu, treu una aigua molt salada, amb una mitjana de clorurs de 868 mg/litre.

AGRAME hauria de saber que per sobre de 250 mg/litre de clorurs, la sal de l'aigua pot provocar efectes irreversibles. I hauria de saber que un projecte similar que es va plantejar as Castell va quedar condicionat a no superar aquests 250 mg/litre. Se n'adonen que la depuradora sud de Ciutadella, que alguns demanen inconscientment que els pagesos usin per regar les seves terres, està 3,5 vegades per sobre d'aquest màxim?

Si el senyor de Olives s'hagués llegit les al·legacions del GOB (estan a la pàgina web) hauria vist que el motiu de demanar que les aigües depurades només s'usin a les zones turístiques és precisament per evitar desertificar el camp de Menorca. Si l'aigua s'empra a les zones turístiques (per cisternes de wàter, per recs puntuals de jardins, per crear zones humides artificials...), no hi ha gaire perill. Perquè ni hem de produir aliments ni les potencials infiltracions a l'aqüífer, tant a prop del mar, serien massa preocupants.

Les depuradores, Sr. president d'AGRAME, no lleven la sal. Per eliminar-la caldria fer passar l'aigua, una vegada depurada, per una nova planta dessaladora (i ja el vam informar que la de Ciutadella té un cost de 42 milions d'euros). Com veu, la cosa està difícil.

I ara digui'ns, Sr. de Olives. Continua creient que les postures del GOB pretenen fer mal als pagesos? No creu que fan molt més mal al camp algunes postures que incentiven el rec amb aigua salada? Si cerca, trobarà informacions de greus danys a les terres de conreu per usos similars a diverses parts de l'Estat espanyol.

No creu, Sr. Guillermo, que ja comença a ser hora de canviar el xip i treballar perquè agricultura i medi ambient siguin temes cada vegada més propers? Molta gent, per sort, ja ha fet aquest canvi de mentalitat, però postures com la seva no ajuden gaire.

GOB de Menorca