Propostes sobre el port de Maó

last modified 2011-02-02 11:53
Propostes sobre el port de Maó

Vista de Cala Figuera i del Club Marítim

El GOB ha fet arribar un document de propostes per al port de Maó al Batle de la ciutat, Vicent Tur, per contribuir a la recollida d'opinions que s'està fent des de l'Ajuntament.

L'escrit planteja la necessitat de tenir present que el port de Maó no es pot avaluar només tenint en compte la part immediata al mar, sinó que cal contemplar també la interacció amb el municipi i amb la resta de l'illa. És per això, es recorda, que el port de Maó té la condició de port de l'Estat, perquè la seva funció transcendeix més enllà.

Dins d'aquesta lògica, el GOB proposa que el tràfic de mercaderies del port es relacioni estretament amb el polígon industrial, on hi ha suficient espai per acumular contenidors, ordenar i distribuir els seus continguts, i compta amb comunicacions preparades per al transport pesat. S'evitaria així l'actual espectacle de contenidors vora l'estació marítima o pels voltants de la colàrsega i no caldria repetir errors com la pèrdua de làmina d'aigua en el moll comercial.

El document crida l'atenció sobre les intervencions que es volen dur a terme a l'espai situat entre el Cós Nou i la carretera de la Mola, una zona de gran interès paisatgístic per a Maó. En efecte, són els terrenys que es troben just davant la ciutat i que s'observen des de tots els miradors de la part antiga. El GOB demana que el vial que es vol construir, l'estació marítima i les altres dotacions que s'hi volen ubicar, siguin objecte d'un tracte exquisit en quant a integració paisatgística. Així mateix, es demana que les actuacions dins la base naval no transformin radicalment el territori i que es conservi el patrimoni històric i cultural que acull: túnels soterrats, dipòsit d'aigua, etc.

La planificació en l'oferta d'amarraments i fondejos dins el port de Maó també mereix un capítol. S'adverteix que gran part de les barques que tenen el seu lloc habitual dins el port, surten durant la temporada turística i es sumen als milers d'altres embarcacions que pressionen sobre les cales i platges. D'altra banda, el creixement exponencial de preus de les darreres concessions privades dins el port han fet que quedin en bona manera fora de mercat. El GOB creu que és lògic pensar que en els pròxims temps afloraran centenars de punts d'amarrament a preus molt més baixos que els actuals, sense necessitat de programar-ne cap de nou, simplement reordenant amb preus adequats aquells que no es faran servir.

Pel que fa al futur de Cala Figuera, s'aposta per recuperar, a la pròpia zona o fent-hi ús per intercanviar aprofitaments, les activitats sense ànim de lucre pròpies del Club Marítim (escola de vela, rem, etc), que permeten introduir molta gent a la relació amb el mar, a la vegada que dinamitzen socialment el port.

Es demana també una protecció especial per a la façana que dona al port del casc antic, és a dir, la zona situada entre Costa de ses Voltes i Costa de ses Piques, que conserva encara elements de gran interès estètic, a més d'arquitectònic i històric. Es suggereix incorporar tot aquest front al Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, amb l'objectiu de condicionar materials, acabats i perfils.

El document presentat proposa també revisar els paràmetres urbanístics de Cala Llonga, de cara a evitar que continuï la dissortada transformació d'aquest indret, que desllueix la visió de s'Altra Banda. Es proposen canvis en la política d'aigua que ve aplicant Autoritat Portuària, que es recondueixin les activitats nàutiques sobre sòl protegit de la Colàrsega, que s'incorporin els valors naturals en els usos futurs de l'illa del Rei, i que s'augmenti la coordinació institucional amb l'Ajuntament des Castell per poder treballar junts amb visió global i economies d'escala.

Bona part d'aquestes reflexions ja van ser incorporades en les al·legacions que el GOB va presentar al seu dia a la revisió del Pla General de Maó.

Port de Maó

Posted by Anonymous User at 2011-02-02 14:16
I es contemplen el trafic de vehicles per el port ?
poder suprimir els aparcaments ?
Fer una via de nomes una direcció ?

encara podem arrenjar-ho?

Posted by Anonymous User at 2011-02-02 22:01
Es port de maó va deixar de ser es port de maó quan fan fer la reforma (crec que als anys 80). En aquell moment va deixar de ser es port de maó per convertir-se en un port com qualsevol altre, el van esguerrar i desgraciar. Voleu dir que es pot arrenjar d'alguna forma?
Crec que cada vegada que s'hi fan coses encara enpitjora. Ho trobo vergonyos, ja em direu que fa aquell tancat a s'estació maritima que sembla un "galliner", i tants pantalans per tot que quasi no veus el mar, i aquell bloc d'apartaments de la colarsega, per no parlar d'aquell munt de trastos horroros que hi ha a sa colarsaga i al llarg del torrent.
Recomano als responsables que mirin imatges antigues del port de maó i que facin una reflexió.

Puerto de Mahon

Posted by Anonymous User at 2011-02-03 11:43
Deberia dejarse un solo sentido a los vehiculos, retirar los restaurantes de la acera y dejar mas espacio para los ciudadanos a pie.

PUERTO DE MAHON

Posted by Anonymous User at 2011-02-04 00:07
Es proposen canvis en la política d'aigua que ve aplicant Autoritat Portuària, que es recondueixin les activitats nàutiques sobre sòl protegit de la Colàrsega. ¿QUE SIGNIFICA ESTO DE SUELO PROTEGIDO? ¿NO ESTARÁ OTRA EMPRESA NAUTICA TRABAJANDO DENTRO DE UNA ANEI? SI ES ASI, ¿QUE SE ESPERA A SER DENUNCIADO?