Aigua: Inversions suïcides? No, gràcies

last modified 2009-02-03 14:38
Aigua: Inversions suïcides? No, gràcies

Llevar els nitrats o fer veure que no hi són?

Recentment, el Conseller de Medi Ambient del Govern Balear ha passat per Menorca per anunciar dues inversions per fer front al problema de l'excés de nitrats en l'aigua: les plantes potabilitzadores des Castell i de Sant Climent. El què no s'ha explicat és el gran efecte negatiu que s'espera que aquestes plantes provoquin a l'aqüífer de cada zona. Vegem-ho.

Els orígens dels nitrats ja estan ben identificats i els responsables públics de les diferents administracions els coneixen. En podem donar fe perquè ens hem reunit amb ells vàries vegades per tractar aquests temes. Fosses sèptiques en mal estat, zones que no tenen clavegueram, claveguerams romputs, ramaderia concentrada a zones sense impermeabilitzar, fertilitzants excessius per cultius o abocaments de depuradora, són les principals causes d'excés de nitrats.

Però en tost de solucionar el problema, el que es pretén fer es maquillar la situació. Pretenen destinar diners públics per filtrar tota l'aigua que anirà a les cases (no només la de beure, sinó també la de la rentadora, la de la cisterna del wàter, la del jardí, etc). Resulta que amb el filtratge, aquestes plantes provoquen un rebuig aproximat d'un 30 % de l'aigua que tracten. As Castell i Sant Climent seran centenars de tones diàries tirades. Milers i milers al cap de l'any. I això també vol dir que haurem de treure un 30 % més d'aigua de l'aqüífer que la que treiem fins ara.

Si treim més aigua i no eliminam l'origen dels nitrats, l'aqüífer cada vegada estarà més contaminat. Però es veu que corren mals temps per la política responsable. De fa un temps, s'estila fer només actuacions que siguin visibles dins els 4 anys de la legislatura vigent. Les coses que cal abordar a mig termini no interessen. I s'aparquen, ben conscients que el que vengui darrera s'ho trobarà pitjor que ara.

Resulta que aquesta casta de política incompliria la Directiva Marc de l'Aigua, que obliga a treballar per recuperar els aqüífers. Per aquests motius, si no s'habiliten actuacions per tancar l'abocament de la depuradora de Sant Climent a l'actual pou d'infiltració, si no s'apliquen solucions a les granges intensives descontrolades, si no es construeix clavegueram on no n'hi ha, en definitiva, si no hi ha un plantejament lògic i legal, tot això s'explicarà fil per randa a les autoritats europees i als estaments que calgui i potser després no hi haurà diners per fer les inversions.

No volem ser còmplices d'aquestes irresponsabilitats.