Alaior hauria de reduir l'expectativa de creixement urbà

last modified 2008-07-02 09:59
Alaior hauria de reduir l'expectativa de creixement urbà

El nou Pla General d'Alaior proposa un creixement desmesurat

El GOB confia que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior sigui sensible a les al·legacions que s'han presentat al nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i que es redueixin les desmesurades expectatives de creixement urbà que el document que va sortir a exposició pública proposava.

Veient el plànol comparatiu, entre el que s'ha desenvolupat fins a 2007 i el que l'Ajuntament ha proposat en l'aprovació inicial del nou PGOU, és fàcil comprovar l'enorme extensió de territori que es pretén afectar per usos residencials i industrials. No és comprensible que es faci una proposta tan desmesurada a un municipi que no ha esgotat, ni molt manco, les zones de creixement que tenia previstes fins al moment. 

Si l'actual document segueix endavant, significaria que un territori superior al 55 % del que ocupa  tot el casc urbà d'Alaior, passaria a disposició del mercat immobiliari, per a usos residencials i/o industrials. I això sense comptar els creixements prevists a la costa (Son Bou i Torre Solí).

Es fa difícil creure que una aposta d'aquesta envergadura pugui estar realment justificada en base a les necessitats reals de creixement del poble. Per aquests motius, el GOB demana que es disminueixin significativament els territoris afectats.